Kako da otkažem rezervaciju?

Da biste otkazali rezervaciju, idite u odeljak „Narudžbenice“ kako biste videli sve dostupne rezervacije. 

Kliknite na ID rezervacije koju želite da izbrišete i prikazaće se svi detalji date rezervacije. Na dnu ovog ekrana videćete dugme „Otkaži“. Molimo Vas da pre samog otkazivanja rezervacije proverite da rok za otkazivanje nije istekao. Ovo možete proveriti u detaljima same rezervacije kao i u potvrdi rezervacije koju ste dobili na mejl odmah nakon kreiranja rezervacije.