Έχω υπόλοιπο υπερπληρωμής στο λογαριασμό μου, πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Μπορεί να προκύψει ο λογαριασμός σας να εμφανίσει πλεονασματικό υπόλοιπο, αν έχετε συμπληρώσει το υπόλοιπό σας ή μια από τις προπληρωμένες κρατήσεις σας ακυρώθηκε χωρίς ρήτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλεονασματικό υπόλοιπο για να πληρώσετε μια άλλη οποιαδήποτε ανεξόφλητη κράτηση.

Πληκτρολογήστε την επιλογή "Τιμολόγια και εκθέσεις=>Ανεξόφλητα τιμολόγια", επιλέξτε την κράτηση και κάντε κλικ στο κουμπί "Πληρωμή πλεόνασμα" για να χρησιμοποιήσετε το πλεονάζον ποσό για αυτή την κράτηση.