Τι είναι η προσθήκη στην τιμή;

Η προσθήκη στην τιμή είναι το περιθώριο κέρδους (κυρίως 10-15%) που προστίθεται στην καθαρή τιμή που σας δίνουμε ώστε να το αποκρύψετε από τον πελάτη σας. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Shift+R" στη φόρμα αναζήτησης ξενοδοχείων. Ο ίδιος συνδυασμός θα εμφανίσει και τις δύο τιμές.

Για να ορίσετε το ποσοστό κέρδους, πηγαίνετε στο "Γενικές ρυθμίσεις" ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας.

Σημαντικό! "Η προσθήκη στην τιμή" δεν επηρρεάζει το ποσο που μας πληρώνετε.Θα σας χρεώσουμε μόνο την καθαρή συμφωνηθείσα τιμή.Τα τιμολόγιά μας εκδίδονται χωρίς προσθήκη στην τιμή (με καθαρές τιμές).