Какво представлява цената с надбавка?

Цената с надбавка е маржът на процента (обикновено около 10-15%), който добавяте към нетната цена, която получавате от нас, за да го скриете от Вашите потребители. За да го направите, използвайте клавишната комбинация „Shift+R“ във формуляра за търсене на хотели. Същата комбинация ще покаже и двете цени.

За да зададете своя марж, отидете на „Общи настройки“ или се свържете със своя акаунт мениджър.

Важно! Цената с надбавка не се отразява на сумата, която плащате на нас. Ние ще Ви таксуваме само договорената нетна стойност. Нашите фактури винаги се издават без надбавка (нетна).