Kako funkcioniše plaćanje dodatnih usluga?

Troškovi dodatnih usluga (transfera, obroka i ostalog) uključeni su u fakturu same narudžbenice.

  • Ako su dodatne usluge uključene u fakturu pre nego što je ona plaćena, izmirite račun na način koji Vam odgovara.
  • Ako su dodatne usluge uključene u fakturu nakon plaćanja, trošak će biti odbijen od iznosa u pretplati.

Proverite da se iznos u pretplati podudara sa traženim iznosom u fakturi. Vaš balans u pretplati možete dopuniti putem transfera preko banke ili platnom karticom.