Model provizije

Platforma za rezervacije RateHawk omogućava našim partnerima da rade sa NETO i BRUTO cenama.

Svi registrovani partneri rade po defaultu po modelu provizije NET.

Ako i Vi želite da poslujete po modelu provizije, obratite se svom menadžeru naloga.

Šta je model provizije?

BRUTO model /Model u čiju je cenu uračunata provizija primenjuje se u slučajevima kada RateHawk putničkim agentima pruža mogućnost prodaje za fiksni iznos, za koji agenti postavljaju % kao proviziju, a dobijaju je nakon mesečnog izveštaja.

Pogodnosti:

  • agenti su u mogućnosti da sami postave svoje marže (da odrede svoju proviziju);
  • plaćanje kreditnom karticom klijenta.

Ciljna grupa. Kome može biti interesantan ovaj poslovni model?

  • agentima koji radije plaćaju bruto cenu putem kreditne kartice klijenta;
  • agentima koji plaćaju bruto cenu putem virmana i dobijaju proviziju nazad na bankovni račun. 

Vizualizacija i opcija Shift+R.

  • Partner može videti bruto cenu sa provizijom, odmah pored nje prikazana je apsolutna vrednost same provizije (%), koja se može sakriti pomoću opcije Shift + R na stranici rezultata pretrage, stranici hotela i na obrascu gde se kreiraju rezervacije.
  • Partner može sam da promeni iznos provizije u Podešavanjima ugovora.
  • Dodata su nova polja filtera u Narudžbenicama za prikaz iznosa provizije.

Faktura i izjava o proviziji

Faktura prikazuje bruto iznos rezervacije, promocije i popuste (ako se primenjuju), iznos provizije partnera.

Izjava o proviziji:

  • Dokument sadrži listu rezervacija sa datumima odjave u određenom mesecu kreiranja izveštaja.
  • Izjava o proviziji formira se 6-og radnog dana, prema međunarodnom kalendaru, na osnovu svih iskorišćenih, plaćenih i realizovanih rezervacija za prethodni kalendarski mesec.