Kako da dodam Korisnike?

Da biste pristupili odeljku Korisnici, kliknite na ikonicu „Naziv kompanije u gornjem desnom uglu stranice i pritisnite „Korisnici“.


 

Da biste dodali novog korisnika treba da unesete ime, imejl, kontakt broj i da izaberete vrstu dozvole. Kliknite na dugme „Dodaj korisnike da biste završili.

Proverite navedenu imejl-adresu. Automatski šaljemo potvrdu preko imejla sa linkom za postavljanje lozinke. Postavite lozinku da biste završili proces registracije.

Da biste izbrisali postojeći nalog kliknite na simbol kante za otpatke . Ako želite da vratite izbrisanog korisnika, dodajte novog.

Da biste deaktivirali nalog kliknite na simbol za zaključavanje a da biste vratili zaključani nalog ponovo kliknite na simbol za zaključavanje.

Da biste uredili podatke o korisniku, kliknite na simbol olovke i promenite podatke.