Kako da dopunim kreditnim limit putem platne kartice?

Ako želite da dopunite limit pretplate, idite na odeljak „Izveštaji“, zatim na „Neplaćene fakture“ u administrativnom delu i kliknite na dugme „Dopuna kreditnom karticom“. Nakon toga možete da izaberete iznos koji ćete dodati svom balansu, koji se nakon toga može koristiti za plaćanje faktura izdatih na Vašem nalogu.

Unesite podatke o kreditnoj kartici i navedite iznos koji želite da dodate na svoj račun i nastavite sa plaćanjem.

Kada plaćate određenu rezervaciju, izaberite opciju „plaćanje iz pretplate“ kako biste platili tu rezervaciju u celosti ili delom iz pretplate.