Šta je to „cena sa maržom“?

Cena sa maržom je procentualna marža (obično 10-15%) koju dodajete na neto cenu koju dobijete od nas da biste sakrili samu neto cenu od klijenta. Da biste dodali maržu, koristite kombinaciju tastera Shift+R u obrascu za pretragu hotela. Ista kombinacija tastera prikazaće obe cene.

Kako biste podesili svoju maržu, idite na Opšta podešavanjaili kontaktirajte svog menadžera naloga.

Važno! „Cena sa maržom“ ne utiče na iznos koji plaćate nama. Naplatićemo Vam uvek i samo dogovorenu neto cenu. Naše fakture se izdaju uvek bez marže, samo neto cena.