Kada je vreme prijave i odjave?

Vreme prijave i odjave prikazano je na stranici hotela u odeljku „Politika hotela” kao i na vaučeru.