Kako da saznam da li hotel nudi usluge parkinga ili transfera?

Tokom pretrage hotela možete odabrati da pregledate hotele koji pružaju te usluge (obeležite objekte na padajućem meniju sive boje na levoj strani stranice).

 

Ako treba da rezervišete transfer i dodate cenu na račun od rezervacije, kontaktirajte našu službu za korisničku podršku (support@ratehawk.com) nakon pravljenja hotelske rezervacije i navedite identifikacioni broj rezervacije (ili broj koji se nalazi u gornjem desnom uglu vaučera) i zatražite uslugu transfera. Naša služba će Vam se javiti čim dobije cenu za navedenu uslugu.