Kako da platim više rezervacija jednom fakturom?

Ako želite da platite više rezervacija jednom fakturom, idite na „Izveštaji”  -> „Narudžbenice koje nisu fakturisane”, odaberite rezervacije koje želite grupisati, tako što ćete označiti kućicu sa leve strane rezervacija, a zatim na dnu liste kliknite na „Kreiraj jednu fakturu za izabrane rezervacije”.

Možete platiti i sve neplaćene narudžbenice zajedno tako što ćete napraviti grupnu fakturu klikom na „Odaberi sve“ -> „Kreirajte fakturu za izabrane narudžbenice“.

Da biste obrisali postojeću fakturu, idite na „Neplaćene fakture“ pa kliknite na dugme „Izbriši fakturu“. Vratite se na „Narudžbenice koje nisu fakturisane“ i sledite gore opisani postupak.

Ako Vam je uvek potrebna jedna faktura koja uključuje više rezervacija, obratite se svom menadžeru naloga kako biste dodali ovu funkciju na nalog.

Pritisnite zeleno dugme „Služba za korisničku podršku“ u donjem desnom uglu stranice svog naloga da biste saznali ko je Vaš menadžer naloga.