Da li su takse uključene u cenu sobe?

Ovo zavisi od destinacije i hotela.

Detaljne informacije jasno su prikazane tokom samog rezervisanja pod ikonicom znak pitanja.

 

Više detalja možete pronaći u odeljku Važne informacije tokom rezervisanja.