Da li je cena sobe konačna ili naplaćujete proviziju za rezervaciju?

Sve prikazane cene na našem veb-sajtu su konačne.

Ne naplaćujemo proviziju za rezervacije a prikazane cene su neto cene i bez provizije.

Ne naplaćujemo naknade za transakcije karticom.