Czym jest „marża cenowa”?

Marża cenowa to marża procentowa (zwykle 10-15%), którą dodajesz do otrzymanej od nas ceny netto, aby ukryć ją przed klientem. Aby to zrobić, użyj kombinacji klawiszy „Shift + R” w formularzu wyszukiwania hotelu. Ta sama kombinacja wyświetli obie ceny.

Aby ustawić marżę, przejdź do „Ustawienia ogólne” lub skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.

Uwaga! „Marża cenowa” nie ma wpływu na kwotę, która ma zostać opłacona. Obciążymy Cię tylko ustaloną stawką netto. Nasze faktury zawsze obejmują kwotę bez marży (netto).