Πώς να συμπληρώσω το όριο πίστωσης με πιστωτική κάρτα;

Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα ποσό στο πλεονασματικό σας όριο, επιλέγξτε την ενότητα "Τιμολόγια και εκθέσεις=>Ανεξόφλητα τιμολόγια" και κάντε κλικ στο επιλογή "Συμπληρώστε με πιστωτική κάρτα" Μπορείτε επίσης να διαλέξετε ένα ποσό για να το προσθέσετε στο υπόλοιπό σας που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως πληρωμή για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί στον λογαριασμό σας.

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και ορίστε το ποσό που θέλετε να προσθέσετε στον λογαριασμό σας και να κάνετε την πληρωμή.

Όταν πληρώνετε συγκεκριμενη κράτηση, επιλέξτε την "πληρωμή από την υπερπληρωμή" για να πάρετε το ποσό γι αυτή τη συγκεκριμένη κράτηση από το σύνολο ή μέρος του υπολοίπου υπερπληρωμής σας.