Που μπορώ να ορίσω προσθήκη στην τιμή;

Μπορείτε να ορίσετε την προσθήκη στην τιμή στο "Ρυθμίσεις σύμβασης".

Για να έχετε πρόσβαση στις "Ρυθμίσεις σύμβασης", κάντε κλικ στο mail του χρήστη σας στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης όπως φαίνεται παρακάτω:
έπειτα κάντε κλικ στις "Ρυθμίσεις σύμβασης":

Μετά την ενότητα "Γενικά" θα βρείτε τις ρυθμίσεις "Προσθήκη στην τιμή". Η προσθήκη στην τιμή εμφανίζεται με ποσοστό επί τοις %. Η γενική πρακτική είναι να ορίζεται μια προσθήκη στην τιμή της τάξης του 10-15% για να παραμένετε ανταγωνιστικοί.

Σημαντικό! Για να κρύψετε την καθαρή τιμή στη φόρμα αναζήτησης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων "Shift+R".Ο ίδιος συνδυασμός θα εμφανίσει και τις δύο τιμές.