Πώς μπορώ να πληρώσω πολλές κρατήσεις με ένα τιμολόγιο;

Εάν χρειάζεστε ένα ενιαίο τιμολόγιο για πολλαπλές κρατήσεις και συνεπώς να κάνετε μία και μοναδική πληρωμή, μεταβείτε στο "Τιμολόγια και εκθέσεις"-"Παραγγελίες χωρίς τιμολόγιο", επιλέξτε τις κρατήσεις που θέλετε να ομαδοποιήσετε κάνοντας κλικ στο πλαίσιο αριστερά από τις κρατήσεις, έπειτα κάντε κλικ στο "Δημιουργία ενιαίου τιμολογίου για όλες τις επιλεγείσες κρατήσεις" στο κάτω μέρος της λίστας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε όλες τις ανεξόφλητες παραγγελίες κάνοντας κλικ στο "Επιλογή όλων" "Δημιουργία ενιαίου τιμολογίου για όλες τις επιλεγείσες κρατήσεις".

Για να αποδεσμεύσετε ένα υφιστάμενο τιμολόγιο, πηγαίνετε στο "Ανεξόφλητα τιμολόγια" και κάντε κλικ στο κουμπί "Διαγραφή τιμολογίου". Επιστρέψτε στο "Παραγγελίες χωρίς τιμολόγιο" και ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Εάν χρειάζεστε ένα ενιαίο τιμολόγιο για πολλαπλές κρατήσεις σε κανονική βάση, επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή του λογαριασμού σας ώστε να προσθέσει αυτή τη λειτουργία στον λογαριασμό σας.

Πατήστε το πράσινο κουμπί "Υποστήριξη πελατών" στην κάτω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης του λογαριασμού σας για να βρείτε ποιος είναι ο Διαχειριστής του Λογαριασμού σας.