Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου;

Αυτό εξαρτάται από τον προορισμό και το ξενοδοχείο.

Λεπτομερείς πληροφορίες εμφανίζονται με σαφήνεια κατά τη διαδικασία κράτησης.

Οι φόροι που συμπεριλαμβάνονται εμφανίζονται με σαφήνεια κάτω από τη συνολική τιμή και συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό.

Οι φόροι που δεν συμπεριλαμβάνονται και πρέπει να καταβληθούν σε τοπικό επίπεδο εμφανίζονται κάτω από την συνολική τιμή.

Το όνομα του οφειλόμενου φόρου βρίσκεται στην καρτέλα "Σημαντικό- Παρακαλούμε σημειώστε".
Περισσότερα στοιχεία βρίσκονται στην ενότητα «σημαντικές πληροφορίες» κατά τη διαδικασία της κράτησης.