Οι τιμές των δωματίων εμφανίζονται ανά επισκέπτη ή ανά δωμάτιο;

Η εμφανιζόμενη τιμή αναφέρεται στο σύνολο της κράτησης με βάση τον αριθμό πελατών στον αριθμό δωματίων που έχετε επιλέξει για τη συνολική διάρκεια της διαμονής.