Откъде мога да изтегля копие от договора си?

Споразумението с нас се генерира автоматично, когато се регистрирате. Можете да го намерите в „Настройки на офиса“, когато щракнете върху „Договори“.

Тук можете да проверите юридическите наименования на страните, подписващи договора, въведени в момента на регистрацията. Ако трябва да промените нещо, се обърнете към своя акаунт мениджър.

За да изтеглите своето Споразумение, щракнете върху думата „договор“, както е показано на снимката на екрана по-долу. След това щракнете върху номера на договора, за да проверите датата на сключване и/или за да го изтеглите.

Тук можете да проверите също така юридическите лица (с хипервръзки), които сте въвели по време на регистрацията. Ако трябва да ги промените, се свържете със своя акаунт мениджър.