Къде мога да задам цена с надбавка?

Можете да зададете своята надбавка в „Настройки на договора“.

За достъп до „Настройките на договора“, щракнете върху Вашия имейл на потребител в горния десен ъгъл на екрана, както е показано по-долу:"
след това щракнете върху „Настройки на договора“.

В „Общи“ ще намерите настройките на „Вашата надбавка“. Надбавката е показана в проценти. Обща практика е да се зададе надценка в размер на 10-15%, за да останете конкурентоспособни.

Важно! За да скриете нетната цена във формуляра за търсене, трябва да използвате клавишната комбинация „Shift+R“ . Същата комбинация ще върне на екрана и двете цени.