Кога трябва да платя резервацията си?

Резервациите без възстановяване на стойността трябва да бъдат плащани в момента на резервацията, ако за Вашия договор важат стандартни условия за плащане.

Резервациите с възстановяване на стойността трябва да бъдат плащани чрез банков превод не по-късно от 1 ден преди крайния срок за безплатно анулиране или поне 1 час преди крайния срок за безплатно анулиране.

Междубанковите преводи могат да отнемат няколко работни дни. Затова, моля, изпращайте платежното нареждане до своя акаунт мениджър веднага щом го получите, за да изключи режима за автоматично анулиране.

ВАЖНО! Обърнете внимание, че системата анулира автоматично всички неплатени резервации без възстановяване на стойността 30 минути предни крайния срок за безплатно анулиране. Не чакайте до последната минута, за да избегнете автоматично анулиране.
За да проверите крайния срок за анулиране на резервацията, вижте данните за нея в „Поръчки“.